© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Nr rachunku

34 1140 2004 0000  3402 8291 6448

NIP 6793249682

31-147 Kraków

ul. Długa 55/1

Adwokat Joanna Dudek

Kontakt

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W czym mogę Ci pomóc?

 

 

Apelacja

od wyroku karnego

 

 

Konsument czy przedsiębiorca?

 

 

Zapis na mediację

 

 

 

 

Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

 

 

Konsument czy przedsiębiorca?

 

 

 

Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

 

 

Zapis na mediację

 

 

Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

 

 

 

Apelacja od wyroku karnego

 

 

Apelacja od wyroku karnego

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI 

 

Odszkodowanie za nieudane wakacje?

 

 

 

Odszkodowanie za nieudane wakacje?

 

 

 

Odszkodowanie za nieudane wakacje?

 

 

Odszkodowanie za nieudane wakacje?

Aktualności

Prawo pracy

4

Prawo rodzinne

i opiekuńcze

3

ochrona praw autorskich

umowy licencyjne

odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu      naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej

Prawo własności intelektualnej

2

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

due diligence

compliance (RODO, AML)

umowy handlowe i dokumenty korporacyjne

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

rozwód i separacja

władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

umowy majątkowe i podział majątku

sprawy spadkowe

obsługa działów HR

umowy z pracownikami

sprawy dotyczące mobbingu

szkolenia z zakresu prawa pracy

Prawo gospodarcze

i korporacyjne

1

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Jestem członkiem zespołu Kancelarii Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., w ramach której oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

 

Wspólnie zapewniamy kompleksową obsługę prawną m. in. z zakresu prawa gospodarczego i korporacyjnego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kancelarii.

Pozostały zakres usług

Konsument, jako osoba fizyczna występująca przeciwko przedsiębiorcy – silniejszej stronie, zasługuje na szczególną ochronę prawną. Przedsiębiorca, jako podmiot profesjonalny, powinien również zadbać, by jego działania były zgodne z przepisami chroniącymi konsumentów.

 

Oferuję pomoc w zakresie sporządzania umów i regulaminów oraz ich analizy pod kątem ochrony praw konsumentów, zawartości klauzul abuzywnych i wytycznych UOKiK.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach reklamacyjnych i odszkodowawczych, zarówno na etapie negocjacji, jak i w sądzie

Wspieram moich klientów na etapie postępowania przygotowawczego (również przed przedstawieniem zarzutów), postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego. W zależności od strony, po której razem z klientem występuję:

  1. przygotowuję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub prywatny akt oskarżenia i następnie popieram akt oskarżenia broniąc pokrzywdzonego

  2. towarzyszę podejrzanemu w przesłuchaniach przed organami ścigania i bronię oskarżonego przed stawianymi mu zarzutami dążąc do zakończenia postępowania karnego z wynikiem możliwie korzystnym dla klienta

Wspieram moich klientów na etapie postępowania przygotowawczego (również przed przedstawieniem zarzutów), postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego. W zależności od strony, po której razem z klientem występuję:

  1. przygotowuję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub prywatny akt oskarżenia i następnie popieram akt oskarżenia broniąc pokrzywdzonego

  2. towarzyszę podejrzanemu w przesłuchaniach przed organami ścigania i bronię oskarżonego przed stawianymi mu zarzutami dążąc do zakończenia postępowania karnego z wynikiem możliwie korzystnym dla klienta

Sporządzanie i weryfikacja umów to jedne z ważniejszych umiejętności prawnika, mające znaczenie zarówno w sprawach życia codziennego, jak i w biznesie.

 

Przygotuję lub zmodyfikuję każdą umowę (sprzedaży, najmu, pożyczki itd.) oraz wskażę ryzyka, jakie mogą wiązać się z zawarciem umowy. Oferuję wsparcie w negocjacji warunków umownych z uwzględnieniem ochrony interesów Klienta. Dopilnuję również skutecznego wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.

 

Reprezentuję Klientów w sprawach z zakresu odpowiedzialności kontraktowej, w tym w sporach sądowych o zapłatę kar umownych oraz odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Główne obszary praktyki

Zaangażowanie

Do każdej sprawy podchodzę z pasją i traktuję ją jako wyzwanie. Działam kompleksowo i nie pozostawiam niczego przypadkowi - zarówno w merytorycznych, jak i formalnych aspektach sprawy. 

Kreatywność

Dostosowuję strategię działań do indywidualnej sytuacji Klienta i jego potrzeb. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie poszukuję nowych rozwiązań i prezentuję Klientom szeroki wachlarz możliwości.

Profesjonalizm

Wykształcenie prawnicze i doświadczenie w pracy zawodowej pozwala mi zapewnić wysoki poziom usług. Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

Adwokatka wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu KRA/Adw/4038), mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Jako adwokat jestem zobowiązana do działania zgodnie z zasadami etyki adwokackiej, z którymi możesz zapoznać się klikając tutaj: Kodeks Etyki Adwokackiej.

 

W praktyce zawodowej koncentruję się na potrzebach Klientów, wspierając ich w istotnych dla nich kwestiach życia codziennego oraz w biznesie. Udzielam porad prawnych z zakresu prawa umów, prawa karnego i praw konsumentów oraz reprezentuję Klientów w sądzie. Prowadzę postępowania mediacyjne i negocjacje.

O mnie

OFERTA

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Adwokat Joanna Dudek

Kancelaria Adwokacka

i Mediacyjna

+48 511 905 795