© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Do niedawna odróżnienie konsumenta od przedsiębiorcy było stosunkowo proste. Za konsumentów uważane były wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dokonujące czynności prawnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2021 r. weszły
Nawet w przypadku zawierania umowy z osobą, którą dobrze znamy, czy w ramach stałej współpracy, warto wziąć pod uwagę ewentualność powstania sporu związanego z taką umową. Należy przy tym pamiętać,
Wyjeżdżając na wakacje często korzystamy z oferty wczasów zorganizowanych przez podmioty profesjonalne – biura podróży lub innych organizatorów turystyki. Niestety stosunkowo często zdarza się, że wybrane przez nas miejsce zakwaterowania

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Potrzebujesz porady w sprawie konsumenckiej?

 

Zapraszam do kontaktu:

Zobacz także ostatnie aktualności z zakresu praw konsumentów:

 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy

 • dochodzenie odszkodowań na podstawie tzw. tabeli frankfurckiej

 • zgłoszenie reklamacji wadliwych towarów i usług

 • wykonanie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 • realizowanie uprawnień RODO i dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem danych osobowych

 • analiza umów i regulaminów pod kątem naruszenia praw konsumenta oraz wytycznych UOKiK

 • reprezentacja w sporze z przedsiębiorcą w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych

 • sporządzanie regulaminu sklepu internetowego, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, polityki prywatności i innych procedur oraz umów zgodnych z prawem konsumenckim i RODO

 • analiza umów i regulaminów pod kątem zawartości klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych)

 • obrona przed roszczeniami zgłaszanymi przez konsumentów

 • negocjacje z klientami dotyczące zawarcia, realizacji lub zakończenia umowy

 • reprezentacja w sporze z konsumentem w postępowaniach sądowych i pozasądowych

Dla konsumentów

Dla przedsiębiorców

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

W konfrontacji z profesjonalistą, konsument (nawet sam będący przedsiębiorcą) z założenia jest stroną słabszą. Prawo zapewnia więc konsumentom szczególną ochronę – zarówno w postaci uprawnień nadanych konsumentom, jak i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Dla konsumentów oznacza to możliwość skorzystania z szeregu praw i udogodnień, w szczególności w zakresie roszczeń reklamacyjnych. Dla przedsiębiorców zaś oznacza konieczność dostosowania swojej działalności i wewnętrznych procedur do obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego.

 

Oferuję pomoc zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, w następującym zakresie:

Prawo konsumenckie

+48 511 905 795

Prawa

konsumentów

Zakres usług

Kontakt

Aktualności