Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jeżeli więc pozwany zgłosi sądowi zarzut, że strony umówiły się na mediację, która została pominięta, to sąd skieruje strony do mediacji. Taki zarzut pozwany musi zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (przed wypowiedzeniem się, czy stanowisko zawarte w pozwie uznaje, czy też mu się sprzeciwia). Najlepiej zrobić to jak najszybciej – już w pisemnej odpowiedzi na otrzymany pozew. Oczywiście, jak wspomniałam wyżej, sąd nie może zmusić stron do zawarcia ugody w drodze mediacji.

 

 

Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?

 

Mediacja może w większości spraw zastąpić postępowanie sądowe. Jeżeli w wyniku mediacji doszło do zawarcia ugody między stronami, istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie takiej ugody. Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody tylko jeżeli jest ona niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bądź zmierza do obejścia prawa. Tym samym, w zdecydowanej większości ugody zostają zatwierdzone przez sąd (warto więc skorzystać z pomocy prawnika przy formułowaniu zapisów ugody). Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc wyroku sądowego – w przypadku jej niewykonania przez którąkolwiek ze stron, może podlegać egzekucji komorniczej.

 

 

Jeżeli chcesz zawrzeć w umowie klauzulę mediacyjną, bądź szukasz mediatora – zapraszam do kontaktu.

Art. 2021. Skierowanie stron do mediacji na zarzut pozwanego

Jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

W takiej klauzuli można przewidzieć sposób wyboru mediatora, bądź od razu wybrać konkretnego mediatora – wskazać jego imię i nazwisko oraz adres bezpośrednio w umowie.

 

 

Klauzula mediacyjna a dobrowolność mediacji

 

Mediacja ze swojej istoty zawsze jest dobrowolna. Nie można nikogo zmusić do jej przeprowadzenia, a tym bardziej do zawarcia ugody. Klauzula mediacyjna również jest (a przynajmniej powinna być) zawierana w umowie w sposób dobrowolny. Tym samym zapis na mediację nieznacznie ogranicza strony umowy w ten sposób, że przed wystąpieniem do sądu powinny chociaż spróbować mediacji. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron umowy zapisu o mediacji i wystąpienia od razu na drogę postępowania sądowego z pozwem, drugiej stronie umowy przysługuje uprawnienie przewidziane w art. 2021 k.p.c.:

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze mediacji przed skierowaniem ich na drogę postępowania sądowego.

Jak sformułować zapis na mediację?

 

Przykładowa klauzula mediacyjna w umowie może wyglądać w następujący sposób:

Nawet w przypadku zawierania umowy z osobą, którą dobrze znamy, czy w ramach stałej współpracy, warto wziąć pod uwagę ewentualność powstania sporu związanego z taką umową. Należy przy tym pamiętać, że nie jest konieczne występowanie na drogę postępowania sądowego – istnieją bowiem również alternatywne metody rozwiązywania sporów. Jedną z tych metod jest mediacja. Możliwe jest zamieszczenie w umowie tzw. zapisu na mediację (klauzuli mediacyjnej), zgodnie z którym strony zobowiążą się do rozwiązywania powstałych sporów w drodze mediacji.

 


      SPIS TREŚCI:


  1. Jak sformułować zapis na mediację?
  2. Klauzula mediacyjna a dobrowolność mediacji
  3. Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?

15 października 2022

Zapis na mediację

+48 511 905 795

© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną