Należy pamiętać o okresie przedawnienia powyższych roszczeń, który wynosi 3 lata.

 

Za co takie roszczenia przysługują? Padł już przykład otrzymania pokoju o niższym standardzie, czy przekwaterowania do gorszego hotelu. Odszkodowanie przysługuje jednak za cały szereg niedogodności, w tym brak obiecanego widoku na morze, konieczność dojazdu do plaży, która miała być tuż przy hotelu, utrata bagażu, nieodpowiednie wyżywienie, brak klimatyzacji i wiele innych. Ustalając zakres roszczeń najlepiej zadać sobie dwa pytania: co organizator miał zapewnić i czego finalnie nie zapewnił.

 

 

Wysokość odszkodowania – Tabela Frankfurcka

 

Dochodząc odszkodowania należy wskazać, w jakiej wysokości chcemy je otrzymać. W przypadku zakwaterowania w hotelu o niższym standardzie, możemy oprzeć się na porównaniu cen za pokój w tym hotelu, z cenami oferowanymi przez hotel, za który zapłaciliśmy. Jednak nie zawsze jest to takie proste – jak na przykład wycenić brak basenu w hotelu? W takich sytuacjach przychodzi z pomocą tzw. Tabela Frankfurcka (Karta Frankfurcka). Jest to nic innego, jak dokument opracowany przez sądy niemieckie w celu ujednolicenia orzecznictwa w sprawach o nieudany urlop. Tabela Frankfurcka zawiera taryfikator poszczególnych usług i świadczeń standardowych dla usług turystycznych. Nie jest to dokument oficjalnie wprowadzony do prawa polskiego, został jednak przyjęty przez UOKiK za podstawę rozstrzygania sporów między biurami podróży a turystami oraz jest powszechnie stosowany i akceptowany w sporach sądowych.

Należy jednak zaznaczyć, że Karta Frankfurcka obejmuje jedynie roszczenia o szkody majątkowe. Jeżeli chcesz dochodzić zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (brak możliwości skorzystania z urlopu w wyniku niedogodności, problemy zdrowotne itp.), należy wyceniać to indywidualnie.

 

 

Biuro podróży odmawia wykonania zamówionych przez Ciebie usług? Chcesz dochodzić roszczeń od biura podróży za zmarnowane wakacje? Skontaktuj się ze mną, chętnie pomogę.

Art. 50. Roszczenia przysługujące podróżnemu

1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

2. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

3. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że:

1) winę za niezgodność ponosi podróżny;

2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Zazwyczaj umowa o wykonanie usługi turystycznej zawierana jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Może się jednak zdarzyć, że uzgodnimy z organizatorem istotne warunki imprezy turystycznej np. w formie mailowej i wykupimy wycieczkę – wtedy mimo braku dokumentu umowy, w świetle prawa dochodzi do zawarcia umowy.

 

 

Jak zgłosić roszczenia do biura podróży?

 

Roszczenia należy zgłosić niezwłocznie, najlepiej od razu po ich powstaniu – jeszcze w trakcie trwania wyjazdu wakacyjnego. Organizator ma wtedy szansę zareagować i od razu usunąć niedogodności, które nas spotkały. Na usunięcie tych niedogodności możemy wyznaczyć organizatorowi termin, który powinien być odpowiedni do sytuacji. W niektórych przypadkach jest możliwe żądanie usunięcia niedogodności w terminie natychmiastowym. Jeżeli organizator nie usunie niedogodności w wyznaczonym terminie, albo odmówi ich usunięcia, poszkodowany podróżny ma możliwość wziąć sprawy we własne ręce i samodzielnie doprowadzić do usunięcia niedogodności, obciążając kosztami organizatora.

Jeżeli organizator nie wykonuje usług stanowiących istotną część umowy, jest ponadto zobowiązany do zapewnienia świadczenia zastępczego. Jeżeli to świadczenie nie odpowiada jakością świadczeniu objętemu umową, organizator powinien odpowiednio obniżyć cenę usługi.

Ważna kwestia – w miarę możliwości należy udokumentować wystąpienie wszelkich niedogodności. Pomocne będą zdjęcia, nagrania i inne materiały potwierdzające wystąpienie niedogodności. Jeżeli nie możesz zebrać materiałów, zadbaj o obecność świadków i zbierz ich dane kontaktowe na wypadek konieczności złożenia zeznań.

 

 

Roszczenia odszkodowawcze podróżnego

 

Turysta ma prawo żądać obniżki ceny usługi za każdy okres, w którym trwały niedogodności. Ponadto turyście przysługuje odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku powstania tych niedogodności. Stanowi o tym art. 50 ust. 1-3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

Art. 48. Odpowiedzialność organizatora turystyki

1. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Odpowiedzialność biura podróży za wykonanie usług turystycznych?

 

O odpowiedzialności biura podróży za wykonanie usług turystycznych stanowi art. 48 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyjeżdżając na wakacje często korzystamy z oferty wczasów zorganizowanych przez podmioty profesjonalne – biura podróży lub innych organizatorów turystyki. Niestety stosunkowo często zdarza się, że wybrane przez nas miejsce zakwaterowania odbiega od standardu przedstawianego w ofercie sprzedawcy wycieczki. Często okazuje się również, że hotel przyjął za dużo rezerwacji i nasz pokój jest zajęty przez kogoś innego – wtedy albo otrzymujemy inny pokój w tym hotelu, albo zostajemy przekwaterowani w inne miejsce, nieraz po długiej i wyczerpującej podróży.

Czy wiesz, że przysługuje Ci odszkodowanie za tego typu niedogodności?

 


      SPIS TREŚCI:


  1. Odpowiedzialność biura podróży za wykonanie usług turystycznych
  2. Jak zgłosić roszczenia do biura podróży?
  3. Roszczenia odszkodowawcze podróżnego

  4. Wysokość odszkodowania – Tabela Frankfurcka

13 października 2022

Odszkodowanie za nieudane wakacje?

+48 511 905 795

© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną