© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Do niedawna odróżnienie konsumenta od przedsiębiorcy było stosunkowo proste. Za konsumentów uważane były wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dokonujące czynności prawnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2021 r. weszły
Nawet w przypadku zawierania umowy z osobą, którą dobrze znamy, czy w ramach stałej współpracy, warto wziąć pod uwagę ewentualność powstania sporu związanego z taką umową. Należy przy tym pamiętać,
Wyjeżdżając na wakacje często korzystamy z oferty wczasów zorganizowanych przez podmioty profesjonalne – biura podróży lub innych organizatorów turystyki. Niestety stosunkowo często zdarza się, że wybrane przez nas miejsce zakwaterowania

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Potrzebujesz porady w sprawie związanej z umową?

 

Zapraszam do kontaktu:

Prawo umów
(prawo kontraktowe)

Umowy towarzyszą nam w życiu codziennym – zawieramy je zarówno w drobnych sprawach (np. robiąc zakupy), jak i w sprawach dla nas najistotniejszych (kontrakty biznesowe, kupno mieszkania, itp.). Dobrze skonstruowana umowa daje poczucie bezpieczeństwa. Doświadczenie w negocjacji, sporządzaniu i modyfikowaniu umów pozwala mi na oszacowanie ryzyka związanego z umową i zaproponowanie klauzul zabezpieczających interesy Klienta niezależnie od rodzaju umowy.

 

Oferuję pomoc w zakończeniu stosunku umownego poprzez przygotowanie skutecznego wypowiedzenia umowy, analizę możliwości odstąpienia od umowy i pomoc w realizacji prawa do odstąpienia, negocjacje w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

 

Reprezentuję Klientów w kwestiach spornych związanych z umowami, ustalam i kieruję roszczenia w imieniu Klienta, lub bronię Klienta przed roszczeniami osób trzecich. Występuję jako pełnomocnik Klientów przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i przed sądami pracy, a także w negocjacjach i mediacjach. Prowadzę również mediacje w roli bezstronnego mediatora, pomagając spierającym się stronom dojść do porozumienia.

 

Z zakresu prawa umów świadczę m.in. następujące usługi:

 • sporządzenie umowy najmu, sprzedaży, pożyczki, darowizny, zlecenia, o pracę, umowy deweloperskiej, itd. oraz modyfikacja istniejącej umowy
 • opiniowanie umowy pod kątem praw i obowiązków Klienta, istniejącego ryzyka, konsekwencji naruszenia umowy
 • analiza umowy pod kątem klauzul abuzywnych i nadużycia prawa,
 • konsultacja możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy,
 • wezwanie do wykonania umowy, wezwanie do zaprzestania naruszania umowy,
 • reklamacja, odszkodowanie
 • ramowa umowa o współpracy, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane itp.
 • ocena bezpieczeństwa transakcji
 • regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin sklepu internetowego, regulamin konkursu, regulamin promocji, RODO, polityka prywatności, klauzule informacyjne i klauzule zgody,
 • umowa o zachowaniu poufności (NDA), zakaz konkurencji, umowa B2B
 • umowa spółki, statut, przygotowanie projektów uchwał i protokołów, przygotowanie dokumentacji korporacyjnej i regulacji wewnętrznych
 • roszczenia o zapłatę
 • umowa o dzieło, przeniesienie praw autorskich, umowa licencyjna, umowa wydawnicza, umowa projektowa
 • umowa sponsoringu i reklamy, audyt legalności działań influencerów, youtuberów i innych twórców online
 • ocena legalności wykorzystania utworów, praw lub wizerunku
 • przygotowanie propozycji i negocjacje postanowień umownych korzystnych dla Klienta
 • negocjacje zawarcia umowy, mediacje w związku z roszczeniami o naruszenie umowy

Zobacz także ostatnie aktualności z zakresu prawa kontraktowego:

Dla Klientów
indywidualnych

Dla przedsiębiorców
i branży e-commerce

Dla twórców
i branży kreatywnej

+48 511 905 795

Prawo umów

Zakres usług

Kontakt

Aktualności