© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

14 października 2022
Klienci często zgłaszają się do adwokata dopiero po wydaniu niepomyślnego dla nich wyroku przez sąd I instancji. Wynika to z przekonania, że sprawa musi się zakończyć w konkretny, zgodny z
14 października 2022
W postępowaniu karnym często obok prokuratora występuje oskarżyciel posiłkowy – osobiście lub reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Jak nim zostać? W jakim terminie należy to zrobić? Czy

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zobacz także ostatnie aktualności z zakresu prawa karnego:

Potrzebujesz pomocy w sprawie karnej?

 

Zapraszam do kontaktu:

 • reprezentacja w postę­po­waniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego

 • reprezentacja w postę­po­waniu sądowym jako obrońca oskarżonego

 • opracowanie strategii obrony i kompleksowe przygotowanie do przesłuchań i rozprawy

 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchania, rozprawy)

 • negocjowanie warunków dobrowolnego poddania się karze

 • składanie wniosków (o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, uchylenie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych, o widzenie, o przeprowadzenie dowodu)

 • składanie apelacji, zażaleń, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia (lub subsydiarnego aktu oskarżenia)

 • przygotowanie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

 • składanie wniosków w toku sprawy (o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie, podjęcie określonych czynności, zabezpieczenie majątkowe przeprowadzenie dowodu, zapewnienie ochrony)

 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny, rozprawy)

 • udział w postę­po­waniu przygotowawczym i sądowym jako pełno­mocnik pokrzyw­dzo­nego,

 • złożenie zażalenia – na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia, o umorzeniu śledztwa/dochodzenia, o uchyleniu środka zapobiegawczego, złożenie apelacji

 • przygotowanie wniosków w toku postępowania wykonawczego: o odroczenie wykonania kary lub udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie grzywny na raty, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, orzeczenie kary zastępczej, dozór elektroniczny, wyrok łączny, zatarcie skazania

Dla podejrzanych i oskarżonych

Dla pokrzywdzonych
i oskarżycieli posiłkowych

Dla skazanych

Życzę moim Klientom jak najmniejszego kontaktu z prawem karnym. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje – można popaść w konflikt z prawem w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności lub niewiedzy, można też zostać poszkodowanym przez przestępcze działania innych osób. Niezależnie od tego, czy jesteś pokrzywdzonym przestępstwem, podejrzanym, czy oskarżonym, możesz liczyć na pomoc adwokata.

 

Praca adwokata w sprawach karnych nie ogranicza się do reprezentowania Klienta przed sądem. Równie ważne (a nawet ważniejsze!) jest uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym, którego celem jest zebranie wszelkich informacji i materiału dowodowego. Im szybciej adwokat zostanie zaangażowany w sprawę, tym lepszą taktykę postępowania będzie mógł opracować i wdrożyć, mając na względzie interes Klienta.

 

Reprezentuję Klientów w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuraturą lub policją), w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym (po prawomocnym wyroku). Uczestniczę z Klientami w sprawach karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych.

 

Prowadzę w szczególności sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, paserstwo, rozbój, oszustwo), wykroczenia drogowe i wypadki komunikacyjne oraz przestępczość gospodarczą (w tym tzw. white-collar crimes).

 

Z zakresu prawa umów świadczę m.in. następujące usługi:

Prawo karne

+48 511 905 795

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Prawo karne

Zakres usług

Kontakt

Aktualności